ArtDi group | סקר אמנות הקיר בישראל

ArtDi group

יחד Together

פינת ישיבה זו היא מתנה של משתתפות תוכנית "אופק آفاق" – נשים פעילות מהשכונה ומהכפרים הסמוכים – שרצו לבטא הבנה, חברות ושותפות בין הקהילות באזור. היצירה נעשתה במסגרת מיזם "תעשו מקום" ונתמכה במשרד להגנת הסביבה ושגרירות ארה"ב. …
להמשך קריאה