Chemis | סקר אמנות הקיר בישראל

Chemis

בועות וצבע נוזל

את הציור צייר האמן הצ'כי Chemis‏‏ במסגרת מיזם של artists4Israel. בסביבות גיל 16 התחיל האמן לצייר גרפיטי כתחביב. סביבתו הקרובה לא התלהבה, אבל הוא התמיד וככל שעבר הזמן הרגיש שהוא מצליח ליצור עבודות טובות ומרשימות יותר,…
להמשך קריאה

אישה וחתלתול

את הציור צייר האמן הצ'כי Chemis‏‏ במסגרת מיזם של artists4Israel. בסביבות גיל 16 התחיל האמן לצייר גרפיטי כתחביב. סביבתו הקרובה לא התלהבה, אבל הוא התמיד וככל שעבר הזמן הרגיש שהוא מצליח ליצור עבודות טובות ומרשימות יותר,…
להמשך קריאה

ילד ומסכה

הציור נעשה בידי הצייר הצ'כי Chemis במסגרת קבוצת artists4Israel. בסביבות גיל 16 התחיל האמן לצייר גרפיטי כתחביב. סביבתו הקרובה לא התלהבה, אבל הוא התמיד וככל שעבר הזמן הרגיש שהוא מצליח ליצור עבודות טובות ומרשימות יותר, והתחיל…
להמשך קריאה

החומה בכרם שלום

א. האמן הצ'כי Chemis‏‏ צייר על החומה כמה ציורים במסגרת מיזם של artists4Israel. בסביבות גיל 16 התחיל האמן לצייר גרפיטי כתחביב. סביבתו הקרובה לא התלהבה, אבל הוא התמיד וככל שעבר הזמן הרגיש שהוא מצליח ליצור עבודות…
להמשך קריאה