DEDE | סקר אמנות הקיר בישראל - Part 2

DEDE

DEDE – בעלי חיים בתל אביב־יפו

DEDE הוא שם העט של אמן ישראלי שנולד כנראה בסוף שנות ה־80 של המאה העשרים. החל להציג את יצירותיו ברחובות תל אביב־יפו ב־2006. סימן ההיכר שלו הוא ציורי האגד המידבק, ומכאן כינויו Dede Bandaid, לפי הוויקיפדיה….
להמשך קריאה

DEDE וניצן מינץ בתל אביב־יפו

האתר של ניצן מינץ. חלק מן היצירות כבר נמחקו. DEDE הוא שם העט של אמן ישראלי שנולד כנראה בסוף שנות ה־80 של המאה העשרים. החל להציג את יצירותיו ברחובות תל אביב־יפו ב־2006. סימן ההיכר שלו הוא…
להמשך קריאה

אגד מדבק

את הפלסטרים דדה מצייר במרחב הציבורי ברחבי הארץ והעולם בעקבות שירותו הצבאי, אשר במהלכו עבר חוויות שהשאירו אותו עם פוסט טראומה. הפלסטר הוא הפתרון שמצא כדי לטפל בעצמו. במיזם בקליה בחר לצייר את הפלסטר על גבי…
להמשך קריאה

היעלים

היעלים הם בעלי חיים מקומיים החיים במדבר שעליהם להיאבק על טריטוריה ועל קיומם בעקבות הנזק שבני האדם מחוללים באזור. הקרב בין שני היעלים על הטריטוריה הוא דימוי לקרב בין בני האדם על משאבי ים המלח, קרב…
להמשך קריאה

DEDE – אגד מדבק בתל אביב־יפו

חלק מן היצירות נמחו. DEDE הוא שם העט של אמן ישראלי שנולד כנראה בסוף שנות ה־80 של המאה העשרים. החל להציג את יצירותיו ברחובות תל אביב־יפו ב־2006. סימן ההיכר שלו הוא ציורי האגד המידבק, ומכאן כינויו…
להמשך קריאה