Zayas David | סקר אמנות הקיר בישראל

Zayas David

הפסקת המים

לדברי האמן, הציור צויר בהשראת "ספר הג'ונגל": כאשר הפיל האתי ראה את אבן השלום במרכז הנחל, הוא הבין שהגיעה בצורת והכריז על הפסקה בשתיית מים. ופירושו של דבר, לפי חוקי הג'ונגל, שמאותו רגע כל בעלי החיים…
להמשך קריאה