מספר יצירה: #2968

אמן:
בן־דוד צדוק
תאריך:
1995 - 1998
נושא:
דמויות, היסטורי, מדע
יישוב:
ירושלים
כתובת:
קמפוס גבעת רם, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, בניין גודמן
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
חומרים:
אלומיניום, צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אבולוציה ותאוריה

היצירה על דלתות הזכוכית של הבניין מתארת את התפתחות האדם לצד חפצים המאפיינים את עולמו. היא החלה כתערוכה של פסלי מתכת דו־ממדיים החתוכים ביד לפי רישומים בספר היסטורי והוצגה לראשונה ב־1995 במוזאון הרצליה, ואחר כך הוצגה גם ברחבי העולם.

מידע נוסף על היצירה
סגור