מספר יצירה: #0640

אמן:
סרטני אריה
תאריך:
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
מרחביה
כתובת:
האטלייה של אריה סרטני
בעלים:
קיבוץ מרחביה
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ריבועים וסמלים

מידע נוסף על היצירה
סגור