מספר יצירה: #0747

אמן:
פישהנדלר חיה
תאריך:
1957
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
חיים 5
בעלים:
פרטית
מידות:
6X1.5 מטר
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

איילים

שני פסיפסים: אחד חיצוני והאחר פנימי. את הפסיפסים יצרו ב־1957 חיה פישהנדלר ועובדי חברת "המשקם" חיפה למסעדה וגלריה ריץ ברח' חיים 5 חיפה. גם כיום פועלת בחלק מהמתחם מסעדה.

"450 קשישים שוקמו וסודרו בעבודה ע"י 'המשקם' בחיפה", דבר, 20 באוקטובר 1957.

מידע נוסף על היצירה
סגור