מספר יצירה: #1336

אמן:
ברשאי מעיין, נבו דבורה, קהילתי, רון ארי
תאריך:
2016 - 2019
נושא:
בעלי חיים, גיבורי ילדות, דמויות
יישוב:
אילון
כתובת:
בניינים שונים
בעלים:
קיבוץ אילון
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אילון – ציורים במרחב

מידע נוסף על היצירה
סגור