מספר יצירה: #1671

אמן:
ברגל חיים
תאריך:
1955 - 1965
נושא:
מופשט
יישוב:
שער הגולן
כתובת:
בית התינוקות לשעבר (היום תעסוקת קשישים)
בעלים:
קיבוץ שער הגולן
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מופשט

הייתה זו עבודת התנסות בפסיפס שעשה האמן.

מידע נוסף על היצירה
סגור