מספר יצירה: #0387

אמן:
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, דקורטיבי
יישוב:
חיפה
כתובת:
יפו 66
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
תחריט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אריות

עיטור טיח בראש החזית הצדדית של מבנה אבן המחורץ בדוגמת לבנים.

מצב השתמרות היצירה: תקין.

מידע נוסף על היצירה
סגור