מספר יצירה: #0455

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
1972
נושא:
בעלי חיים, מיתולוגיה
יישוב:
חיפה
כתובת:
פבזנר 23
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
זכוכית, מתכת
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

אריות מכונפים

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור