מספר יצירה: #1842

אמן:
סעידי משה
תאריך:
נושא:

יישוב:
גלאון
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
מידות:
חומרים:
חרס
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

צמח מופשט

ה

מידע נוסף על היצירה
סגור