מספר יצירה: #1489

אמן:
מוסקוביץ ג'קי
תאריך:
2019
נושא:
בעלי חיים, דמויות
יישוב:
זיקים
כתובת:
בית האמן
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
כיפוף, מסגרות
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ביתו של ג'ק מוסקוביץ

מידע נוסף על היצירה
סגור