מספר יצירה: #1071

אמן:
מור בתיה, קהילתי, שפירא רוני
תאריך:
2011
נושא:
התיישבות, חקלאות
יישוב:
כפר חיים
כתובת:
מכון התערובת
בעלים:
מושב כפר חיים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

בית במושב

מידע נוסף על היצירה
סגור