מספר יצירה: #1548

אמן:
סעידי משה
תאריך:
1979
נושא:
הנצחה
יישוב:
כפר מנחם
כתובת:
בעלים:
קיבוץ כפר מנחם
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

בית הבנים

יצירת קרמיקה של משה סעידי מכפר מנחם שהוצבה משני צידי קיר לְבֵנים דמוי־מגדל המסמל את היותו של הקיבוץ  יישוב של חומה ומגדל (1937). התבליט רומז על רגעי נפילתם של גברים ונשים ויש גם כמה לוחות עם כתובות. חלק מהעבודה מצוי בתוך הבניין.

מצב השתמרות היצירה: טוב מאוד.

מידע נוסף על היצירה
סגור