מספר יצירה: #1905

אמן:
ווייל שרגא
תאריך:
1962
נושא:
היסטורי
יישוב:
העוגן
כתובת:
בעלים:
קיבוץ העוגן
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מחנה הקיבוץ

מצב השתמרות היצירה: חלק גדול מן היצירה נשר ואיננו.

מידע נוסף על היצירה
סגור