מספר יצירה: #0573

אמן:
סימון יוחנן
תאריך:
1956
נושא:
מדע
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בניין הכימייה, גבעת רם
בעלים:
האוניברסיטה העברית
מידות:
10.9X5.5 מטר
חומרים:
טיח
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

דיאגרמות על משקולות האטום

היצירה מוצבת באולם ההרצאות המרכזי של בניין לימודי כימיה בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית.

מצב השתמרות היצירה: צבע היצירה דהה ויש לחדש אותו ולנקות את היצירה.

מידע נוסף על היצירה
סגור