מספר יצירה: #1231

אמן:
ויזל רוח'לה, קהילתי, שאלתיאלי אסנת
תאריך:
2002 - 2003
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
נתיב הל"ה
כתובת:
מקלט חדר האוכל, מקלט גן תות
בעלים:
קיבוץ נתיב הל"ה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

בעלי כנף ויונקים

מידע נוסף על היצירה
סגור