מספר יצירה: #3372

אמן:
אלוני נילי, למברסקי נורית, מעברי ליאורה, קהילתי
תאריך:
2019 - 2023
נושא:
בעלי חיים, כיתוב, פרחים
יישוב:
כפר יחזקאל
כתובת:
כל מיני מקומות
בעלים:
מושב כפר יחזקאל
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שלטים – כפר יחזקאל

מידע נוסף על היצירה
סגור