מספר יצירה: #2775

אמן:
ארליך מיכאל, גדוד העבודה
תאריך:
1922
נושא:
כיתוב, סמלים
יישוב:
איילת השחר
כתובת:
בית גדוד העבודה
בעלים:
קיבוץ איילת השחר
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
גילוף, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

גדוד העבודה

 

כיום יש תוכניות לשמר את הבניין העומד נטוש בתוך הקיבוץ.

קבוצת "אחווה" בנתה את המבנים הראשונים באיילת השחר. הקבוצה הוקמה ב־1920 בקובנה שבליטא וחבריה עלו ארצה בשנים 1920–1921. בתחילה היו לחלק מגדוד העבודה ע"ש טרומפלדור ועבדו בבניית בתים ובסלילת כבישים באזור הכינרת, מגדל, כפר גלעדי ואיילת השחר. אחר כך עלו להכשרה בגיניגר וב־1926 הקימו את קיבוץ שריד.

"בי”ד סיוון תרפ”ב חיים כותב ביומן הקבוצה, כי מצב הרוח הקשה ששרר בכפר גלעדי משתפר עם המעבר לאיילת השחר: 'בכפר גלעדי מצאנו חומר אנשים בקלקול נורא… בזבוז בכל דבר הנקרא רכוש, אדישות ורשלנות לעבודה ואי אחריות בכל ולכל…  עכשיו, בעוברנו לאילת, בהיפוג מאתנו ריח ירושת מגדל וגם של כפר גלעדי… אנו רואים פה, במקום הזה, את ההפך משמה… התאמצות בלתי רגילה בעבודה והתעניינות לה. גורם חשוב גם זה, שהעבודה היא על אחריותנו. בכול אופן, הסביבה משפיעה יותר מההכרה'. על השהות באיילת השחר והבנייה תחת פיקוחו של ארליך כתב משה פרס (פרסי) חבר קבוצת ‘אחווה’ ביומנו: 'אח”כ [אחרי כפר גלעדי] עברה הקבוצה לאיילת השחר, עוד נקודת ותיקים, לבנות בתים. בנינו את הרפת הראשונה וחמישה בתים. אנו לא מנוסים. המהנדס שעלינו גם מתכנן ומנהל העבודה. המהנדס היה מיכאל ארליך. הוא היה מהוותיקים בארץ, היה מהנדס בלתי מדופלם, למד בעבודה ושילמו "רבי געלד" על עבודתו. הרפת בנויה בטון, קורות ועמודים. מה שהשקיעו  שם חומרי בניין, ברזלים ובטון, בנו אח”כ שלוש רפתות. האדמה הייתה בוצית, העמודים שקעו, והרפת הסתדקה לשני חצאים. ככה גם הבתים, מזה ככה שילמנו היישוב שכר לימוד מקצוע. חברי קבוצת איילת השחר, קיללו את המהנדס, עם הפועלים'. (עמ’ 20). באפריל 1923 דוד מדווח ביומן הקבוצה כי 'העבודה נגמרה (אגב, ברווח של כ־700 לי”מ), שנתקבלה על ידי פקידות היק”א", לפי יעל אלף, אדריכלית שימור.

 

מיכאל ארליך (1879–1945) היה המפקח על הקמת המבנים הראשונים על הבנאים מקבוצת “אחווה” תוך שהוא מאמץ טכנולוגיות וחומרי בנייה חדשים ומשלבם עם שיטות מסורתיות וחומרים מקומיים, כגון תקרת רביץ עשויה גומא מביצת החולה.

עוד על מיכאל ארליך.

מידע נוסף על היצירה
סגור