מספר יצירה: #2050

אמן:
לוי שמעון
תאריך:
1980
נושא:
הנצחה, יהדות
יישוב:
מזרע
כתובת:
בית הקברות הצבאי
בעלים:
קיבוץ מזרע
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
מסגרות
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

גדר עיטורית

מידע נוסף על היצירה
סגור