מספר יצירה: #4079

אמן:
ברוש עדי, קהילתי
תאריך:
2013
נושא:
שבעת המינים
יישוב:
נס עמים
כתובת:
גן שבעת המינים
בעלים:
היישוב הקהילתי נס עמים
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

גן שבעת המינים

מידע נוסף על היצירה
סגור