מספר יצירה: #0460

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
ווטסון 10
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דגים

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור