מספר יצירה: #4693

אמן:
Van der Hout Wim
תאריך:
1965
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
נס עמים
כתובת:
קפטריה (מ־2001 הועבר לגן שבעת המינים)
בעלים:
היישוב הקהילתי נס עמים
מידות:
חומרים:
זכוכית
טכניקה:
ויטראז'
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דג

מידע נוסף על היצירה
סגור