מספר יצירה: #0049

אמן:
גור־אריה מאיר, רבן זאב
תאריך:
1937 - 1939
נושא:
בעלי חיים, דקורטיבי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
יפו 21
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
ריקוע
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

צמד אריות

עיטורים אופקיים ובאמצע אריות חצי־עומדים בעלי זנבות מסולסלים ופיות פעורים. בניין בנק אנגלו־פלשתינה שהפך לבנק לאומי לישראל, וכיום שוכנת בו לשכת התעסוקה.

מידע נוסף על היצירה
סגור