מספר יצירה: #1495

אמן:
בארי אורנה, קהילתי
תאריך:
2000
נושא:
דמויות, מופשט, נוף
יישוב:
בית ניר
כתובת:
המזכירות
בעלים:
קיבוץ בית ניר
מידות:
חומרים:
נייר
טכניקה:
פיסול
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

דמויות בנייר

מידע נוסף על היצירה
סגור