מספר יצירה: #1274

אמן:
שמש בני
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, חקלאות, ילדות, ספורט
יישוב:
זיקים
כתובת:
בעלים:
קיבוץ זיקים
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן
מידע נוסף על היצירה
סגור