מספר יצירה: #2751

אמן:
גרוסמן דליה, קהילתי
תאריך:
2018 - 2019
נושא:
דמויות
יישוב:
נחל ציפורי
כתובת:
נחל ציפורי
בעלים:
רשות ניקוז ונחלים קישון
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

דמויות וספסל

מיזם של נשים יהודיות ובדואיות הגרות כולן בסביבת הנחל – את הספסל יצרו ב־2018, ואת הדמויות בטיילת נחל ציפורי – ב־2019.
מידע נוסף על היצירה
סגור