מספר יצירה: #5250

אמן:
ארונסון יוליה, הכרמי בת נדיב
תאריך:
2021
נושא:
דמויות
יישוב:
ירושלים
כתובת:
המפעל, המערביים 3
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

דמויות

מידע נוסף על היצירה
סגור