מספר יצירה: #625

אמן:
בזם נפתלי
תאריך:
1973
נושא:
נוף אנושי
יישוב:
יצירות לדירוג, ירושלים
כתובת:
פארן 7
בעלים:
דואר ישראל
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

דמויות

היצירה נמצאת בסניף הדואר של רמת אשכול בירושלים.

גדעון עפרת: "יצירותיו של בזם עוסקות בתקומת עם ישראל בארצו. הציור שצויר, מן הסתם, במסגרת מפעלות האמנות שיזם שמעון פרס (בתפקידו כשר התקשורת) בסניפי דואר (ראו ציורו של אברהם אופק בסניף המרכזי ברח' יפו). מכאן (וגם על־פי סגנונו), שהציור הנדון של בזם צויר אף הוא ב־1972 בקירוב. מבחינת שפתו ותוכנו הציור הנדון אינו מרחיב את הצורות ותכנים המוכרים מאד של בזם (ראי תקרת משכן נשיאי ישראל): ספינת הפליטים ורסוס הצבריות הוויטאלית שבחוף־המבטחים הציוני".

מצב השתמרות היצירה: ציור קיר באולם קבלת הקהל בדואר רמת אשכול בירושלים. הסניף קטן מאוד, צפוף ואפל. היצירה ממוקמת על שניים מקירותיו מאחורי דלפקי הקבלה, היא מכוסה באשנבים ובדברי דואר ומוסתרת על ידי הודעות ושלטים על קדמת הדלפקים. המקום הומה אדם וקשה להבחין ביצירה.

מידע נוסף על היצירה
סגור