מספר יצירה: #2337

אמן:
גולדהור חינה
תאריך:
2014
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
יפעת
כתובת:
אולם התרבות
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

הדוכיפת

הציפורים הללו עיטרו את אולם התרבות של הקיבוץ, אך משנעשה בו שיפוץ הוחלט להסירן.

מידע נוסף על היצירה
סגור