מספר יצירה: #5848

אמן:
שטיינדל אפרים
תאריך:
2000
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
תל קציר
כתובת:
בית ילדים
בעלים:
קיבוץ תל קציר
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
חיתוך, ריתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

החרק

מידע נוסף על היצירה
סגור