מספר יצירה: #4566

אמן:
פריבר אהרן
תאריך:
1956
נושא:
דמויות, חקלאות, שבעת המינים, תעשייה וחרושת
יישוב:
ירושלים
כתובת:
חדר הישיבות, בנק ישראל
בעלים:
בנק ישראל
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

היצירה בישראל

מידע נוסף על היצירה
סגור