מספר יצירה: #0806

אמן:
הרץ דני, עפרוני אפרת
תאריך:
2020
נושא:
הווי המקום, הלשון העברית
יישוב:
קבוצת יבנה
כתובת:
בעלים:
קבוצת יבנה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המוסך וסככת הטרקטורים

מידע נוסף על היצירה
סגור