מספר יצירה: #4639

אמן:
אזולאי שי
תאריך:
2020
נושא:
הווי המושב, התיישבות, חקלאות
יישוב:
כפר טרומן
כתובת:
סניף תנועת הנוער "האיחוד החקלאי"
בעלים:
מושב כפר טרומן
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המושבניקים

מידע נוסף על היצירה
סגור