מספר יצירה: #3496

אמן:
עובדיה־רוזנברג עירית
תאריך:
2010
נושא:
הווי המקום
יישוב:
חיפה
כתובת:
הוואדי, ואדי ניסנס
בעלים:
עיריית חיפה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המטפחת

היצירה נעשתה לתערוכת האמנות של "חג החגים" בוואדי ניסנס שעסקה בנושא "שכנוּת".

מידע נוסף על היצירה
סגור