מספר יצירה: #5380

אמן:
תאריך:
2023
נושא:
דמויות, הווי הקיבוץ, היסטורי
יישוב:
בארי
כתובת:
רחבת המייסדים
בעלים:
קיבוץ בארי
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
חיתוך לייזר
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

המייסדים

הדמויות של המייסדים עובדו לפי תצלומי ארכיון, ואחר כך נחתכו בלייזר.

מידע נוסף על היצירה
סגור