מספר יצירה: #1561

אמן:
ווייל שרגא
תאריך:
1954
נושא:
הווי המקום
יישוב:
המרכז האקדמי רופין
כתובת:
מכון המים לשעבר
בעלים:
המרכז האקדמי רופין
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מים זורמים מן הצינור

מידע נוסף על היצירה
סגור