מספר יצירה: #1653

אמן:
מאיר יהודית
תאריך:
1990
נושא:
נוף
יישוב:
באר שבע
כתובת:
אוניברסיטת בן גוריון
בעלים:
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

הנגב

יצירת קיר בכניסה לאולם ג'ויה קלייר זוננפלד באוניברסיטת בן-גוריון

מידע נוסף על היצירה
סגור