מספר יצירה: #0582

אמן:
מאיר יהודית
תאריך:
1990
נושא:
נוף
יישוב:
באר שבע
כתובת:
אוניברסיטת בן־גוריון
בעלים:
אוניברסיטת בן־גוריון
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

הנגב

יצירת קיר בכניסה לאולם ג'ויה קלייר זוננפלד באוניברסיטת בן־גוריון.

מידע נוסף על היצירה
סגור