מספר יצירה: #6009

אמן:
בונה רפי
תאריך:
2010
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
קצרין
כתובת:
פינת החי
בעלים:
המועצה המקומית קצרין
מידות:
חומרים:
רשת, ברזל, טיח
טכניקה:
כיפוף, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הנחש

מידע נוסף על היצירה
סגור