מספר יצירה: #5181

אמן:
גנות זהר
תאריך:
2004
נושא:
אתני, דמויות, עלייה ועולים
יישוב:
טללים
כתובת:
מרכז קליטה
בעלים:
משרד העלייה והקליטה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

העלייה מאתיופיה

מידע נוסף על היצירה
סגור