מספר יצירה: #4036

אמן:
חן אסתר, חנס־וקנין ענת, קהילתי
תאריך:
2021
נושא:
צמחים
יישוב:
קורנית, שכניה
כתובת:
שכורנית – בית הנוער המשותף ליישובים שכניה וקורנית
בעלים:
היישוב הקהילתי קורנית, היישוב הקהילתי שכניה
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

העץ

מידע נוסף על היצירה
סגור