מספר יצירה: #2342

אמן:
גולדהור חינה
תאריך:
2012
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
יפעת
כתובת:
משרד הרפת
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
בנייה מורכבת
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

הפרה

מידע נוסף על היצירה
סגור