מספר יצירה: #3083

אמן:
סדנת עיר היצירה ליון
תאריך:
2009
נושא:
דמויות, הווי המקום, שוק
יישוב:
ירושלים
כתובת:
העיר העתיקה, הקרדו הסגור
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הקרדו

מידע נוסף על היצירה
סגור