מספר יצירה: #5490

אמן:
קהילתי
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, כיתוב
יישוב:
כפר הנוער כפר סילבר
כתובת:
הרפת
בעלים:
כפר הנוער כפר סילבר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

הרפת

מידע נוסף על היצירה
סגור