מספר יצירה: #1119

אמן:
קרולי מרים
תאריך:
1965
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
ממגורות דגון, דרך העצמאות 73
בעלים:
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ואספת את דגנך

תבליט דמוי־שיבולים הקבוע לצד הכניסה למוזאון דגון וברום החזית המזרחית נראה סמל הממגורות.

מידע נוסף על היצירה
סגור