מספר יצירה: #2565

אמן:
קהילתי
תאריך:
2017 - 2019
נושא:
טבע
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית הספר "יראת ה'", יעקב פת 3
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
פקקי פלסטיק
טכניקה:
הדבקה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

זריחת השמש

מידע נוסף על היצירה
סגור