מספר יצירה: #0848

אמן:
שמי יחיאל
תאריך:
1961
נושא:
מופשט
יישוב:
כברי
כתובת:
חזית אולם הספורט
בעלים:
קיבוץ כברי
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
הלחמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

משולשים

מידע נוסף על היצירה
סגור