מספר יצירה: #6378

אמן:
אהרוני אלון, קהילתי
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, דמויות
יישוב:
ניצנים
כתובת:
בית הספר ניצן
בעלים:
המועצה האזורית חוף אשקלון
מידות:
חומרים:
ברזל, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חיות ואנשים

מידע נוסף על היצירה
סגור