מספר יצירה: #1254

אמן:
תאריך:
נושא:
דתי, חגים, סמלים
יישוב:
חיפה
כתובת:
ישיבה, בילו 7
בעלים:
מידות:
חומרים:
טכניקה:
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

חנוכייה

מידע נוסף על היצירה
סגור